29.10.2021

ОГОЛОШЕННЯ Кадровою комісією з добору на вакантні посади прокурорів Херсонської обласної прокуратури у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня опрацьовано результати співбесід

29 жовтня  2021 року відбулось засідання кадрової комісії з добору на вакантні посади прокурорів Херсонської обласної прокуратури у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня (далі - Комісія).
Відповідно до пункту 3 розділу VІІ Порядку переведення прокурора до органу прокуратури вищого рівня, затвердженого наказом Генерального прокурора 16.09.2020 № 454 (далі - Порядок), членами комісії виставлено загальні бали кандидатів та підведено підсумки другого етапу добору на вакантні посади прокурорів відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю та відділу організації і забезпечення підтримання публічного обвинувачення в суді. РЕЗУЛЬТАТИ:
 
ПОВІДОМЛЯЄМО!
У разі наявності обставин, які не досліджувалися Комісією під час проходження кандидатом будь-якого етапу добору та могли вплинути на кількість набраних ним загальних балів, такі бали за підсумками кожного з етапів добору можуть бути оскаржені особисто кандидатом до Комісії (вул. Михайлівська, 33, м. Херсон, 73003) або на електронну пошту dobir@pho.gov.ua не пізніше 5 робочих днів від дня оприлюднення загальних балів за підсумком кожного з етапів.
Скаргу та документи, які подаються в електронній формі, кандидат підписує електронним цифровим підписом. Кожен електронний документ має бути збережений окремим файлом у форматі «pdf». В імені файлу зазначаються назва документа, прізвище та ініціали особи, яка подає документи.
Документи повинні бути якісно виготовлені на аркушах паперу формату А-4, доступні для читання, повно і чітко відображати інформацію та відомості, внесені до них, незалежно від змісту такої інформації.
Скарги розглядаються на засіданні Комісії впродовж 5 робочих днів після закінчення строку на їх подання з прийняттям рішення про задоволення або відмову в задоволенні.
Повторні скарги та від інших осіб, а також подані з порушенням установленого строку та порядку не приймаються і не розглядаються.
Про прийняте рішення письмово повідомляється кандидат шляхом направлення листа на електронну пошту, вказану у заяві.

Автор: Кадрова комісія Херсонської обласної прокуратури
кількість переглядів: 426