28.09.2021

Кадровою комісією з добору на вакантні посади прокурорів Херсонської обласної прокуратури у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня опрацьовано результати виконання кандидатами практичних завдань

28 вересня  2021 року відбулось засідання кадрової комісії з добору на вакантні посади прокурорів Херсонської обласної прокуратури у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня (далі - Комісія).
Відповідно до пункту 3 розділу VІІ Порядку переведення прокурора до органу прокуратури вищого рівня, затвердженого наказом Генерального прокурора 16.09.2020 № 454 (далі - Порядок), членами комісії виставлено загальні бали кандидатів та підведено підсумки першого етапу добору на вакантні посади в обласній прокуратурі. РЕЗУЛЬТАТИ.
 
ПОВІДОМЛЯЄМО!
У разі наявності обставин, які не досліджувалися Комісією під час проходження кандидатом будь-якого етапу добору та могли вплинути на кількість набраних ним загальних балів, такі бали за підсумками кожного з етапів добору можуть бути оскаржені особисто кандидатом до Комісії (вул. Михайлівська, 33, м. Херсон, 73003) або на електронну пошту dobir@pho.gov.ua не пізніше 5 робочих днів від дня оприлюднення загальних балів за підсумком кожного з етапів.
Скаргу та документи, які подаються в електронній формі, кандидат підписує електронним цифровим підписом. Кожен електронний документ має бути збережений окремим файлом у форматі «pdf». В імені файлу зазначаються назва документа, прізвище та ініціали особи, яка подає документи.
Документи повинні бути якісно виготовлені на аркушах паперу формату                 А-4, доступні для читання, повно і чітко відображати інформацію та відомості, внесені до них, незалежно від змісту такої інформації.
Скарги розглядаються на засіданні Комісії впродовж 5 робочих днів після закінчення строку на їх подання з прийняттям рішення про задоволення або відмову в задоволенні.
Про прийняте рішення письмово повідомляється кандидат шляхом направлення листа на електронну пошту, вказану у заяві.

Автор: Кадрова комісія Херсонської обласної прокуратури
кількість переглядів: 489