Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначений телефон "гарячої лінії" 49-61-55 та записується (реєструється) посадовою особою.

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до прокуратури особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням спеціально визначеної електронної адреси - zvern@pho.gov.ua.

Звертаючись із письмовою заявою до органів прокуратури Херсонської області, необхідно дотримуватись вимог ст.5 Закону України «Про звернення громадян». Зокрема, у зверненні обов’язково повинно бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання заявника, суть порушеного питання, зауваження, пропозиції чи скарги, дата та підпис.

В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

У прокуратурі Херсонської області в доступному для громадян місці встановлено скриньку "Для скарг і заяв”. Кореспонденція із скриньки виймається щодня спеціально призначеним працівником.

 
                                                                              ЗРАЗОК заяви (скарги)

Прокурору Херсонської області
державному раднику юстиції

3 класу
Тригубенку В.М.

 
                                                                                                          П.І.Б., поштова адреса, телефон

                                                                  ЗАЯВА (СКАРГА)

Суть оскаржуваного питання______________________________________________________________________________

 

Вимога до прокурора____________________________________________________________________________________

 

           Дата                                                                                                              Підпис