ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН У ПРОКУРАТУРІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Прийом громадян посадовими особами прокуратури Херсонської області здійснюється за адресою: м. Херсон, вул. Михайлівська, 33.

Організація роботи із зверненнями здійснюється відповідно до вимог Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», наказу Генерального прокурора України №430 від 30.12.2015, а також Інструкції про порядок розгляду звернень і запитів та особистого прийому громадян в органах прокуратури України, затвердженої наказом Генерального прокурора України від 20.12.2017 №357.

Прийом громадян працівниками відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів прокуратури Херсонської області здійснюється без попереднього запису щодня, крім вихідних.

Прокурором Херсонської області особистий прийом громадян здійснюється за умови отримання відповіді за підписом заступника прокурора області про відмову в задоволенні попереднього звернення.

Заступниками прокурора області особистий прийом громадян здійснюється згідно з графіком, затвердженим прокурором області – у разі незгоди з діями чи рішеннями, прийнятими керівником самостійного структурного підрозділу цієї прокуратури, керівником місцевої прокуратури.

Керівники та прокурори структурних підрозділів апарату прокуратури області приймають громадян щоденно у робочий час відповідно до наданих повноважень.


Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначений телефон "гарячоїлінії" 49-61-55 та записується (реєструється) посадовою особою.

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до прокуратуриособисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням спеціально визначеної електронної адреси - zvern@pho.gov.ua.

Звертаючись із письмовою заявою до органів прокуратури Херсонської області, необхідно дотримуватись вимог ст.5 Закону України «Про звернення громадян». Зокрема, у зверненні обов’язково повинно бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання заявника, суть порушеного питання, зауваження, пропозиції чи скарги, дата та підпис.

В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

У прокуратурі Херсонської області в доступному для громадян місці встановлено скриньку "Для скарг і заяв”. Кореспонденція із скриньки виймається щодня спеціально призначеним працівником.
 
 
                                                                              ЗРАЗОК

заяви (скарги)
Прокурору Херсонської області
державному раднику юстиції
3 класу

Тригубенку В.М.

 
                                                                                                                               П.І.Б., поштова адреса, телефон

                                                                  ЗАЯВА (СКАРГА)

Суть оскаржуваного                                                                                                        питання______________________________________________________________________________

 

Вимога до прокурора____________________________________________________________________________________

 

           Дата                                                                                                              Підпис

 

 

Г Р А Ф І К
прийому громадян керівництвом
прокуратури Херсонської області

 
Прокурор Херсонської області
ТРИГУБЕНКО ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Четвер
10.00 – 13.00
Перший заступник прокурора області

 

Заступник прокурора області
КУБАТКО КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ
Понеділок
10.00 – 12.00
15.00 – 17.00
Заступник прокурора області
ЯСЕНИЦЬКИЙ ЮРІЙ ІГОРОВИЧ
Середа
10.00 – 12.00
15.00 – 17.00 
Заступник прокурора області
Шабуняєв Костянтин Сергійович
п'ятниця
10.00 – 12.00
15.00 – 17.00
Начальники управлінь,
відділів, прокурори відділів
Щодня, крім вихідних

Примітка
Прокурор Херсонської області приймає громадян у разі, якщо у задоволенні скарги відмовлено його заступником.
Прийом громадян у вихідні та святкові дні покладається на оперативного чергового прокуратури області.

     Адреса прокуратури Херсонської області: м. Херсон, вул. Михайлівська,33
     Телефон: (0552) 49-61-55

  
Прийом громадян у Генеральній прокуратурі України

Генеральний прокурор України
Рябошапка Р.Г.
останній четвер кожного місяця
з 10 год. до 12 год.
Перший  заступник
Генерального прокурора України
Касько В.В.
середа
з 10 год. до 13 год.
Заступник Генерального прокурора України  
Заступник Генерального прокурора України

 

Заступник Генерального прокурора України  
Заступник Генерального прокурора України
керівник Спеціалізованої антикорупційної
прокуратури
Холодницький Н.І.
(м.Київ, вул.Ісаакяна, 17)
четвер
з 10 год. до 13 год.
Заступник Генерального прокурора України -
Головний військовий прокурор
Чумак В.В.
 вівторок
з 10 год. до 13 год.
 
     Адреса приймальні: 01011, м.Київ, вул. Різницька 13/15
     Телефон приймальні: (044)280-10-20

 
     Генеральний прокурор України приймає громадян за попереднім записом у разі, якщо у задоволенні скарги відмовлено його заступником.

     Заступники Генерального прокурора України приймають громадян при повторному зверненні на особистий прийом з тих самих питань і незгоді їх із раніше прийнятими рішеннями прокурорами областей та начальниками самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України.

     Відповідно до ст.8 Закону України "Про звернення громадян" не розглядаються повторні звернення з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті.

     Не проводиться прийом громадян, які отримали відповідь за підписом Генерального прокурора України (виконувача обов'язків) з повідомленням про припинення провадження за їх скаргами.

     Право громадян на індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисте звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів закріплено ст.40 Конституції України. Тим самим держава гарантує громадянам України право впливати на точне, відповідно до закону, функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності, гарантує обстоювання ними своїх законних прав та свобод.

     Відповідно до вимог галузевого наказу робота органів прокуратури із зверненнями вважається одним із важливих напрямів діяльності, оскільки спрямовується на захист конституційних прав і свобод громадян, зміцнення законності і правопорядку, а основними критеріями оцінки цієї роботи є вжиття вичерпних заходів до задоволення обгрунтованих звернень та реального поновлення порушених прав громадян.