Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 

ФУНКЦІЇЇ ТА ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ  ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

Відповідно до статті 131-1 Конституції України прокуратура здійснює такі функції:

- підтримання публічного обвинувачення в суді;

- організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку;

- представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом.

Згідно з Перехідними положеннями Основного Закону України прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних законів функцію нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, - до набрання чинності законом про створення подвійної системи регулярних пенітенціарних інспекцій.

Організація та порядок діяльності прокуратури згідно  визначаються законом.

Законом України «Про прокуратуру» ( далі - Закону) закріплено засади, на яких ґрунтується діяльність прокуратури:

  • верховенства права та визнання людини, її життя і здоров’я, честі і гідності, недоторканності і безпеки найвищою соціальною цінністю;

- законності, справедливості, неупередженості та об’єктивності;

- територіальності;

- презумпції невинуватості;

- незалежності прокурорів, що передбачає існування гарантій від незаконного політичного, матеріального чи іншого впливу на прокурора щодо прийняття ним рішень при виконанні службових обов’язків;

- політичної нейтральності прокуратури;

- недопустимості незаконного втручання прокуратури в діяльність органів законодавчої, виконавчої і судової влади;

- поваги до незалежності суддів, що передбачає заборону публічного висловлювання сумнівів щодо правосудності судових рішень поза межами процедури їх оскарження у порядку, передбаченому процесуальним законом;

- прозорості діяльності прокуратури, що забезпечується відкритим і конкурсним зайняттям посади прокурора, вільним доступом до інформації довідкового характеру, наданням на запити інформації, якщо законом не встановлено обмежень щодо її надання;

- неухильного дотримання вимог професійної етики та поведінки.

Статтею 7 Закону  визначено, що систему прокуратури становлять: Офіс Генерального прокурора, обласні прокуратури, окружні прокуратури, Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

 

Відповідно до статей 10, 11 Закону обласну прокуратуру очолює керівник обласної прокуратури, який має такі повноваження:

- представляє обласну прокуратуру у зносинах з органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, особами, підприємствами, установами та організаціями;

- організовує діяльність обласної прокуратури;

- призначає на посади та звільняє з посад прокурорів обласних та окружних прокуратур у встановленому цим Законом порядку;

- затверджує акти з питань, що стосуються організації діяльності обласної прокуратури;

- у десятиденний строк з моменту вивільнення посади повідомляє відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження, про наявність вакантної або тимчасово вакантної посади у обласній прокуратурі;

- забезпечує виконання вимог щодо підвищення кваліфікації прокурорів обласної прокуратури;

- призначає на адміністративні посади та звільняє з адміністративних посад прокурорів у випадках та порядку, встановлених цим Законом;

- у встановленому порядку та на підставі рішення відповідного органу про притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора приймає рішення про застосування до прокурора окружної прокуратури дисциплінарного стягнення або про неможливість подальшого перебування його на посаді прокурора;

- контролює ведення та аналіз статистичних даних, організовує вивчення та узагальнення практики застосування законодавства та інформаційно-аналітичне забезпечення прокурорів з метою підвищення якості здійснення ними своїх функцій;

- виконує інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України.

Окружну прокуратуру згідно зі статтею 12 Закону очолює керівник окружної прокуратури, який має такі повноваження (стаття 13 Закону):

- представляє окружну прокуратуру у зносинах з органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, особами, підприємствами, установами та організаціями; 

- організовує діяльність окружної прокуратури;

- у десятиденний строк із дня вивільнення посади повідомляє відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження, про наявність вакантної або тимчасово вакантної посади у окружній прокуратурі;

- забезпечує виконання вимог щодо підвищення кваліфікації прокурорів окружної прокуратури;

- призначає на адміністративні посади та звільняє з адміністративних посад прокурорів у випадках та порядку, встановлених цим Законом;

- контролює ведення та аналіз статистичних даних, організовує вивчення та узагальнення практики застосування законодавства, інформаційно-аналітичне забезпечення прокурорів з метою підвищення якості здійснення ними своїх функцій;

- виконує інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України.