12.03.2021

Стан розгляду запитів на інформацію органами прокуратури області за січень-лютий 2021 року

Органами прокуратури Херсонської області приділяється особлива увага додержанню вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон).
Упродовж лютого 2021 року органами прокуратури області розглянуто 20 запитів на інформацію, 2 - скеровано належному розпоряднику інформації.
За наслідками їх розгляду надано інформацію на 15 запитів, обґрунтовано відмовлено у задоволенні запитів 2 запитувачам, надано роз’яснення на 3 запити.
Запити надійшли від фізичних осіб (21) та юридичної особи (1).
Запитувачі зверталися для отримання інформації поштою (20) та з використанням засобів електронного зв’язку (2). 
Запитувана інформація переважно стосувалася питань організаційно-розпорядчої діяльності (про надання статистичної інформації), представництва інтересів громадян та держави в суді, кадрових та інших питань.
Під час розгляду запитів порядок та строки їх розгляду, передбачені Законом не порушено. 
Органами прокуратури області забезпечується додержання прав кожного на доступ до публічної інформації у строки, визначені законодавством.
 
 
Відділ організації прийому громадян,
розгляду звернень та запитів
прокуратури області

кількість переглядів: 167