07.10.2021

Кадровою комісією з добору на вакантні посади прокурорів Херсонської обласної прокуратури у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня затверджено рейтинг кандидатів за результатами першого етапу добору та графіки виконання практичних завдань

    

6 жовтня  2021 року на засіданні кадрової комісії з добору на вакантні посади прокурорів Херсонської обласної прокуратури у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня (далі - Комісія) затверджено рейтинг кандидатів за результатами виконання практичного завдання. РЕЙТИНГ
Крім того, затверджено графіки проведення другого етапу добору – співбесіди. ГРАФІКИ:
Повідомляємо!
До співбесіди допускаються кандидати, які за результатами виконання практичного завдання набрали мінімально допустимий бал.
Співбесіда проводиться Комісією з кандидатами в усній формі державною мовою та полягає в оцінюванні їх готовності до здійснення ними повноважень в органі прокуратури вищого рівня за визначеними критеріями, у тому числі з урахуванням результатів виконання практичного завдання.
За необхідності проведення співбесіди з кандидатами може бути продовжено (перенесено) за  процедурним рішенням Комісії.
Співбесіда складається з таких етапів:
–        дослідження матеріалів електронної справи кандидата;
–        обговорення з кандидатом відповідних матеріалів щодо нього, у тому числі у формі запитань і відповідей, а також результатів виконання практичного завдання;
–        оцінювання кандидата.
Члени Комісії мають право ставити запитання кандидату за відповідними критеріями оцінювання та щодо іншої інформації, у тому числі яка міститься у матеріалах електронної справи кандидата.
Оцінювання кожного кандидата здійснюється за такими критеріями:
–        професійна компетентність та готовність до здійснення повноважень прокурора в органі прокуратури вищого рівня;
–        ефективність роботи на посаді прокурора;
–        досвід роботи за напрямом посади, на яку подано заяву (може враховуватися виконання обов’язків за посадою, на яку оголошено добір та відрядження до цього підрозділу);
–        моральні якості, дотримання правил прокурорської етики.
За підсумками обговорення результатів співбесіди членами Комісії виставляються бали з розрахунку від 0 до 25 за кожен критерій. Сума виставлених балів за кожним критерієм сумується. Загальний бал кандидата визначається шляхом виведення середнього арифметичного цілого значення на підставі балів членів Комісії.
Кандидат, який без поважних причин не з’явився для проходження будь-якого етапу добору, припиняє подальшу участь у ньому.
За заявою кандидата та доданих до неї підтверджуючих документів Комісія встановлює поважність причин неявки та приймає рішення про припинення участі кандидата в доборі або про допущення його до подальшої участі в доборі з одночасним визначенням терміну виконання практичного завдання та/або проходження співбесіди.
У разі запізнення чи неможливості прибуття для проходження етапів добору кандидат повинен заздалегідь попередити відділ кадрової роботи та державної служби обласної прокуратури за тел.: (0552)46-07-21 або (0552)49-01-61. 
Нагадуємо, що реєстрація кандидатів та ідентифікація їх осіб здійснюватиметься за умови пред’явлення службового посвідчення.
 У разі наявності обставин, які не досліджувалися Комісією під час проходження кандидатом будь-якого етапу добору та могли вплинути на кількість набраних ним загальних балів, такі бали за підсумками кожного з етапів добору можуть бути оскаржені особисто кандидатом до Комісії (вул. Михайлівська, 33, м. Херсон, 73003) або на електронну пошту dobir@pho.gov.ua не пізніше 5 робочих днів від дня оприлюднення загальних балів за підсумком кожного з етапів.
Скаргу та документи, які подаються в електронній формі, кондидат підписує електронним цифровим підписом. Кожен електронний документ має бути збережений окремим файлом у форматі «pdf». В імені файлу зазначаються назва документа, прізвище та ініціали особи, яка подає документи.
Документи повинні бути якісно виготовлені на аркушах паперу формату А-4, доступні для читання, повно і чітко відображати інформацію та відомості, внесені до них, незалежно від змісту такої інформації.
Повторні скарги та від інших осіб, а також подані з порушенням установленого строку та порядку не приймаються і не розглядаються.

Автор: Кадрова комісія Херсонської обласної прокуратури
кількість переглядів: 338